Jurnal PPPI, Bil 1

jppp1_depan

Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Pengajian Islam, Bil 1
ISSN- 2231-8291
Februari 2012

Jurnal Penyelidikan Pendidikan dan Pengajian Islam adalah jurnal akademik yang diterbitkan oleh Pusat Pembangunan Penyelidikan, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bandar Seri Putra, Bangi, Selangor. Ia menerbitkan makalah dan kajian ilmiah berkaitan bidang Pendidikan dan Pengajian Islam dalam Bahasa Melayu.

Semua surat menyurat, sumbangan dan langganan hendaklah dialamatkan kepada :

Pusat Pembangunan Penyelidikan
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor
Tel : 03-89254251
Fax : 03-89262634

KANDUNGAN

1.
Penilaian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Islam Bahagian Pendidikan Islam (JAIS) Di Sekolah-Sekolah Rendah Agama Negeri Selangor
Ab. Halim Tamuri, Kamarulzaman Abdul Ghani, Rosli Mokhtar, Zetty Nurzuliana Rashed, Mohd Asmadi Mustakim, Zetty Nurakmal Azura Rashed

2.
Kajian Tahap Profesionalisme Guru Agama Di Sekolah Rendah Agama Kelolaan Jabatan Agama Islam Selangor
Muhamad Zahiri Awang Mat, Nik Ahmad Hisham Ismail, Arifin Mamat, Md Yusnan Yusof, Mujaini Tarimin, Md. Noor Hussin, Noor Akmal bt. Abdul Wahab

3.
Peranan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor Dalam Pembangunan Insan Di Negeri Selangor
Zulkefli Aini, Abdul Halim Syihab, Hamidun Mohammad Husin, Sahlawati Abu Bakar, Rabi’ah Muhammad Serji, Mohamad Nazri bin Kamarozzaman

4.
Peranan Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Dan Keberkesanannya Dalam Sistem Pendidikan Islam Sekolah Rendah Agama (SRA) Dan Sekolah Rendah Agama Integrasi (SRAI) Di Selangor
Azizah Mohd Rapini, Ayu Nor Azilah Mohamad, Hairol Anuar Mak Din, Muhidin Mokter, Abu Zaki Ismail, Mohd Ehsan Ahmad Sokri

5.
Pengurusan SAR / KAFA Persendirian Di Negeri Selangor : Suatu Analisis Keperluan
Azizi Umar, Supyan Hussin, Shaharuddin Pangilun, Ikmal Zaidi Hashim, Imran Kamal Basah, Mohd. Kamal Radiman, Abdul Fattah Pardon

6.
Kajian Perkembangan Sosioekonomi-Psikologi Pelajar Melayu Di Felda Negeri Selangor
Badlihisham Mohd Nasir, Rozmi Ismail, Syarul Azman Shaharuddin, Mohd Musa Sarip, Ahmad Faqih bin Ibrahim

7.
Kepuasan Kerja Guru-Guru Agama Sekolah Rendah Agama Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Mohamad Fuad Bin Ishak, Sapie Bin Sabilan, Suhana Bt Mohamed Lip, Mohamad Amin Azwin Bin Jaafar, Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi, Mohd Zam Zam Bin Saroni

8.
Penilaian Pelaksanaan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Arab Sijil Menengah Agama (SMA) Di Sekolah – Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Di Negeri Selangor
Mohamad Syukri Abd Rahman, Muhammad Haron Husaini, Nor Effendy Ahmad Sokri, Ismail Omar, Mohamed Fairooz Mohd Fathillah, Yuszaimi Muslil, Hamidah binti Mohamad Daud

9.
Tahap Pengurusan Institusi Tahfiz Persendirian Di Negeri Selangor
Abd Rahman Abd Ghani, Mohd Khafidz Soroni, Noorhafizah Mohd Haridi, Zainora Daud, Azmil Hashim, Wan Sabariah Wan Yusoff